proclaimer

De content op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van NewBouw. We doen ons best deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Zie je iets dat niet klopt of mis je iets? Laat het ons dan weten via info@newbouw.nl, dan kunnen we het zo nodig herstellen.

NewBouw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. Mocht je hinder ondervinden van eventuele onjuiste informatie of een storing van (een deel van) de website, dan zullen wij ons uiteraard inspannen om samen naar een oplossing te zoeken. 

NewBouw is niet verantwoordelijkheid voor webpagina’s en andere items waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Het intellectueel eigendom van de content van deze website ligt volledig bij NewBouw, tenzij anders wordt vermeld. Wil je getoonde content gebruiken? Doe je verzoek hiervoor dan via info@newbouw.nl.